ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ - ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

img01

ದಿನಾಂಕ: ೨೪.೦೧.೨೦೧೮ ಸೌಹಾರ್ದ ನಡಿಗೆ
img01

ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಭೇಟಿ