ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ - ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಭೇಟಿ

ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

img01

ದಿನಾಂಕ: 24.09.2017 ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ
img01

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ